Inspiratie en Creatie

Wat zou ons leven zijn zonder inspiratie? Zonder inspiratie zou ons leven saai, een sleur en zelfs eenzaam zijn.
Door inspiratie worden we weer enthousiast, stellen we ons open als we worden geconfronteerd met iemand of iets dat raakt aan onze waarden, ons gevoel voor schoonheid, waarheid en liefde.
Wij zijn bij elkaar om elkaar te inspireren, én om met elkaar te creëren. Ze horen bij elkaar, en kunnen niet zonder elkaar, die twee Inspiratie en Creatie.

Het thema van mijn voorgangster draaide om het waarderen van de krenten in de pap, een inspirerend thema. Ik wil graag nog een stap verder gaan.
Ik wil die inspiratie graag koppelen aan de creatie. Wij zijn er de vrouwen niet naar om te wachten tot we een krent in de pap vinden, wij maken ze zelf.

De weg van inspiratie naar creatie is als een cirkel die vraagt om voltooid te worden.
Wat mij hierbij treft is dat wij als Rooyse Ladies alles van die creatiecirkel al in huis hebben. We steken elkaar aan met ons enthousiasme. Samen komen we op nieuwe ideeën; ik moet hierbij bijvoorbeeld aan ons kookboek denken. We zoeken de juiste mensen en instanties om ons te helpen. We plannen en organiseren en gaan vervolgens gezamenlijk aan het werk om onze ideeën ook daadwerkelijk gestalte te geven. En dan . . . Het resultaat is er! Het kookboek is gedrukt, de eerste Roefeldag is een succes. Onze inspiratie heeft geleid tot creatie.

Of toch niet? Er is nog één belangrijke stap: genieten, waarderen en weer loslaten. Zo ben ik weer bij het begin van mijn verhaal. Want zonder het waarderen en zonder het samen genieten van de dingen die we samen doen, is er geen voedingsbodem voor onze inspiratie. Die prachtige bloesem is bedoeld om een krent te worden. En zelfs die krent is niet het einddoel. Die krent is het zaadje voor de nieuwe krentenboom die op zijn beurt weer mag gaan bloeien. En dat brengt me op het allerbelangrijkste: de kinderen voor wie we het doen. Dan is de cirkel echt rond.

Laten we samen gaan voor een inspirerend en creatief jaar!

Marjolein Huisman
Voorzitter Kiwanis Club de Rooyse Ladies

Scroll Up