Goede doelen

Rooyse Ladies kiezen Speelgoedbank Venray als goed doel

In het bestuursjaar 2015-2016 gaan wij ons opnieuw inzetten voor het goede doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor de Speelgoedbank Venray. Een nieuwe initiatief dat onlangs van start is gegaan in het oude AH pand.

Speelgoedbank_logoSpeelgoedbank Venray is een goed doel dat volledig aansluit bij ‘Serving the children of the world’, het motto van Kiwanis. Het is mooi dat wij als Rooyse Ladies aan zo’n mooi goed doel een bijdrage kunnen leveren. Dit zullen we doen door opbrengst van de nog te bepalen activiteiten, te doneren. Wij zullen op niet al te lange termijn onze activiteiten en data bekendmaken.

Wil jij meer weten van de Speelgoedbank Venray, lees dan onderstaande toelichting door.

 

 

Ieder kind heeft het recht om te spelen

In Venray zijn er veel huishoudens die de grootste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun inkomen is weggevallen of sterk verminderd door werkloosheid, ziekte, faillissement, scheiding of welke reden dan ook. Ook zijn er gezinnen die al jaren leven op een laag inkomen waardoor reserves uitgeput raken. En ook al proberen de ouders te redden wat er te redden valt, de kinderen worden kind van de rekening: er is geen geld voor nieuwe kleding, niet voor uitstapjes, niet voor de sportclub en zeker niet voor speelgoed.
Voor kinderen is spelen echter belangrijk. Spelen speelt een belangrijke en soms onderschatte rol in de ontwikkeling van een kind.

Ook een cadeautje of verrassing op zijn tijd is een belangrijke blijk van waardering en liefde voor een kind. Speelgoed is dus geen luxe. Naast de basisbehoeften van een thuis, eten en kleding vormt speelgoed een belangrijke functie in het gezond en evenwichtig opgroeien van een kind. Vanuit die maatschappelijke en sociale noodzaak hebben wij het initiatief genomen om Speelgoedbank Venray op te richten.

 

Vraag en aanbod

De Speelgoedbank Venray heeft vastgesteld dat er gezinnen zijn die speelgoed over hebben of waar de kinderen uit zijn gegroeid. Deze gezinnen willen graag dit speelgoed goed hergebruikt zien, maar op dit moment is er geen plek in Venray waar dit wordt ingezameld. Speelgoedbank Venray is bij diverse Speelgoedbanken wezen kijken, en het blijkt dat er gebruikt speelgoed in overvloed is.

Speelgoedbank Venray brengt vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zij willen goed herbruikbaar speelgoed inzamelen en doorgeven aan kinderen van ouders die door economische omstandigheden dit nu niet kunnen betalen.
Daarnaast willen zij ouders stimuleren om met hun kinderen te spelen. Spelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek, goed voor de cognitieve en sociale ontwikkeling.

Meer weten over Speelgoedbank Venray? Kijk op de website.

Sinterklaasbank Venray

Sinterklaas… een prachtige traditie en voor kinderen een van de mooiste dagen van het jaar. De maan schijnt door de bomen. Vol verwachting kloppen de hartjes. Zal de goede Sint wel komen?
Het zal je maar gebeuren, dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Al je vriendjes en vriendinnetjes krijgen cadeaus, maar jouw schoentje blijft leeg. Dat je ouders geen geld hebben voor een verjaardagscadeau, dat kun je nog snappen. Maar Sinterklaas heeft een pakhuis vól cadeautjes. Ben jij soms niet lief genoeg?

De Sinterklaasbank vindt dat niemand buiten de boot mag vallen. Wij willen iedereen laten meedelen in de vreugde van het Sinterklaasfeest..de voorpret…het snuffelen in de folders….het omvrouwen van de oortjes….jouw persoonlijke verlanglijstje inleveren bij Sinterklaas! ….en dan de spanning of je het ook krijgt! Dat gunnen wij alle kinderen.  Daarom zamelen wij geld in om te kunnen zorgen dat Sinterklaas voor ieder kind een echt wens cadeautje heeft.

sinterklaasbank

De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’

De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. De VOKK werd opgericht op 17 november 1987, is statutair gevestigd te Zwolle en houdt kantoor aan de Schouwstede 2b te Nieuwegein.

Missie

Het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg voor kind en gezin.

 

Doelstellingen/kerntaken

De kerntaken van de VOKK zijn voorlichting, persoonlijke contacten, belangen-behartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing.

Kernwaarden

De VOKK wil ‘er zijn’ voor gezinnen met een kind met kanker op een manier die aansluit bij hun behoeften, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De diensten en producten van de VOKK zijn gebaseerd op warmte, menselijkheid en werkelijke aandacht.

De VOKK wil professioneel, deskundig en integer naar buiten treden in alle interne en externe contacten. Vanuit een heldere visie en met passie wendt de VOKK haar invloed aan om samen met anderen te komen tot zichtbare en optimale resultaten. Respect, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel blijven daarbij geen woorden.

STOP TETANUS

Kiwanis en UNICEF bundelen krachten voor de tweede maal
Kiwanis en UNICEF willen samen het verschil maken voor kinderen. Kiwanis en UNICEF werken al langer succesvol samen. Als grote VN-organisatie weet UNICEF de meest afgelegen delen van de wereld te bereiken. Met het vliegtuig, een vrachtwagen of met een lokaal vervoermiddel; UNICEF zorgt dat alle vaccins op de juiste plek terechtkomen.
Een wereldwijd project
Met het honderdjarig bestaan in 2015 van Kiwanis International in het verschiet, is besloten om een wereldwijd Kiwanisproject op touw te zetten. Het gekozen doel is het (nagenoeg) uitbannen van de gevolgen van tetanus bij moeders en baby’s in derde wereldlanden. Hiervoor is EUR 180 miljoen nodig, waarvan EUR 100 miljoen wordt opgebracht door de verschillende overheden en bedrijfsleven (denk aan Proctor & Gamble met Pampers), terwijl Kiwanis in nauwe samenwerking met Unicef, de ‘final push’ willen geven aan de resterende EUR 80 miljoen.

Internationale projectnaam is ELIMINATE
Het project draagt internationaal de naam ‘Eliminate’, maar in Nederland is de voorkeur gegeven aan de projectnaam ‘STOP TETANUS’. Kiwanis Nederland heeft zich gecommitteerd om EUR 1 miljoen bijeen te brengen. Elke Kiwanis club in Nederland zal daar z’n steentje aan bijdragen… zo ook de Rooyse Ladies uit Venray.

Maternale en neonatale tetanus bij moeders en pasgeborenen
UNICEF en haar partners bestrijden tetanus bij moeders en pasgeborenen overal ter wereld door middel van opvoeding, hulpverlening en grote vaccinatieprogramma’s. Behalve het leveren van tetanusvaccin tot in de verste uithoeken en op alle mogelijke manieren – inclusief te paard en zelfs te voet – zorgt UNICEF voor de opleiding van traditionele vroedvrouwen en geboortebegeleiders in veilige geboortecentra en voor de verspreiding van veilige geboortekits. Om tetanus bij moeders en pasgeborenen nóg beter te bestrijden, ondersteunt UNICEF ook prenatale zorgen en een grote verscheidenheid aan andere gezondheidsdiensten voor moeders en pasgeborenen.

Rooyse Ladies en uw bijdrage
De Rooyse Ladies gaan zich de komende tijd met diverse activiteiten ook inzetten om dit doel te ondersteunen. Zo zullen er activiteiten georganiseerd worden, geld ingezameld worden en via het verzamelen van gebruikte cartridges en mobiele telefoontjes kan ook een bijdrage geleverd worden. Indien u daar, bijv. met uw bedrijf, ook uw bijdrage aan wilt leveren, kunnen wij u daar graag over informeren. U kunt ook persoonlijk uw bijdrage leveren in de strijd tegen tetanus. Voor slechts EUR 1,32 zijn een moeder en haar kinderen beschermd tegen tetanus. Indien u dit project ook wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening 14.66.18.564 t.n.v. Stg. Fundraising Kiwanis Club Venray o.v.v. STOP TETANUS. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage samen met onze opbrengsten bij deze grote inzamelactie terecht komt.

UNICEF heeft reeds in 21 landen tetanus uitgeroeid
Sinds 1999 hebben UNICEF en haar partners 90 miljoen vrouwen in 50 landen ingeënt met twee of meer doses van het vaccin en zijn ze erin geslaagd de ziekte in 21 landen uit te roeien. Enkele landen die onlangs de uitroeiing van tetanus bij moeders en pasgeborenen hebben goedgekeurd, zijn Turkije, Boeroendi en de Democratische Republiek Congo. Tetanus bij moeders en pasgeborenen blijft een dodelijke bedreiging in 38 landen.

Meer informatie www.stoptetanus.nl of neem contact met ons op. Wij informeren u hier graag verder over.

STOP-tetanus

De Hazekeutel

De Rooyse Ladies hebben ervoor gekozen om jeugdvastelaovendvereniging de Hazekeutel financieel te ondersteunen tijdens het aspergediner “Klinken met Asperges” op 26 april 2012 bij De Beejekurf. Deze groep zet zich belangeloos in om de jeugd in Venray bij de vastelaovend te (blijven) betrekken en de traditie over te dragen. De jeugd heeft immers de toekomst. Door hun enorme inzet ziet de organisatie de opkomst tijdens de carnaval gelukkig groeien; de jeugdtent (de Hazehut) is beter gevuld dan ooit en de lagere scholen hebben volle carnavalsprogramma’s.
Om alle activiteiten zoals de bals, de kienderoptocht, de nieuwe prins en adjudanten, wagenbouw, jeugdboerenbruiloft en veel meer te kunnen realiseren heeft de organisatie dringend behoefte aan extra gelden. Binnen de Piëlhaas moeten zij dit delen met de andere commissies. Voor de Rooyse Ladies een reden om deze activiteiten voor de jeugd extra te ondersteunen, want daar staat de Kiwanis Club voor.

IVN

Omdat de gidsen al jaren deze wandeling vrijwillig ondersteunen, is in 2011 gekozen de opbrengst van de wandeling te schenken aan het IVN. Deze organisatie zet zich in om de mensen meer te betrekken bij natuur, milieu en landschap. De afdeling IVN Geysteren-Venray organiseert tal van activiteiten zoals thema-avonden, natuurexcursies, gezinswandelingen etc.
De bijdrage van de wandeling zal besteedt worden voor de aanschaf van duurzame kisten ten behoeve van educatie voor kinderen. Het IVN heeft speciale jongeren-, een jeugd- en kinderafdelingen waarvoor zij ook veel activiteiten organiseren om ze zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat met de natuur te maken heeft. En dat is waar de Rooyse Ladies voor staan; belangeloos inzetten voor de kinderen in de omgeving. Natuureducatie is daar een belangrijk onderdeel van. Tenslotte kunnen we niet zonder de natuur! De opbrengst van 2011 bestond uit een mooi bedrag van EUR 1.600,=.

Meer informatie over IVN vindt u op de website www.ivn-geysteren-venray.nl.

Kinderhospice De Glind

Voor 2011 was als lustrumproject van Kiwanis Nederland gekozen om Kinderhospice de Glind in Barneveld extra te ondersteunen. Alle Kiwanis Clubs in Nederland droegen daaraan hun steentje bij en de Rooyse Ladies hebben destijds gedacht dit groots aan te pakken met een uniek kookboek waarin De Glind ook zelf ruim aan de orde komt. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor de inrichting van de nieuw te bouwen twaalf kamers en een snoezelruimte in het kinderhospice De Glind in Barneveld. De totale investering hiervan is maximaal EUR 250.000,=.
Kinderhospice De Glind is een huis voor kinderen die een ernstige ziekte of handicap hebben, waarvoor specialistische hulp nodig is en 24-uurs verzorging thuis of elders. Het kinderhospice straalt warmte en openheid uit, waar het kind, de ouders, broertjes en zusjes welkom zijn. Centraal staat niet de ziekte maar het ‘gewone’ leven. Een huis waar deze kinderen kort of langer kunnen verblijven, zodat de ouders en het gezin even op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in goede handen is. De kinderen worden behandeld en begeleid door professioneel verplegend en pedagogisch personeel. Bijgestaan door vele actieve en betrokken vrijwilligers. Voor meer informatie bezoekt u de site van Kinderhospice de glind.

Helaas werd De Glind in 2011 getroffen door het slechte nieuws dat de vergunning voor de nieuwbouw niet door kon gaan. Inmiddels zijn de gemeente Barneveld en de Stichting Kinderhospice tot overeenstemming gekomen over de realisering van het kinderhospice op de nieuwe locatie aan het Binnenveld in Barneveld. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Hopelijk kan de hele organisatie in het najaar van 2013 verhuizen!

Dankzij de aanschaf van het kookboek door U, is Kinderhospice De Glind in staat hun wens in vervulling te laten gaan en konden wij hen een cheque overhandigen van EUR 17.000,=!!!

Sint Nicolaas Gilde

Na het succes van voorgaande jaren werd voor het Dauwtrappen (wandelen voor het goede doel) gekozen om het St. Nicolaasgilde in Venray te ondersteunen. Het St. Nicolaasgilde verzorgt jaarlijks met ongeveer 500 vrijwilligers de Sinterklaasintocht van Venray en allerhande andere activiteiten waaronder het Sinterklaashuis in het centrum van Venray en de aanwezigheid van pieten tijdens de koopavonden, zaterdag en de koopzondag rond 5 december.

Samen dauwtrappen voor Koninklijke

Voor het Dauwtrappen in oktober 2008 werd gekozen om het jeugdorkest van Koninklijke Harmonie Euterpe te ondersteunen.

Euterpe bestaat binnenkort 150 jaar en de vereniging bloeit als nooit te voren, onder meer door de intensieve begeleiding van jeugdige muzikanten. De vereniging weet jeugdige muzikanten te boeien en te binden door steeds weer verrassende activiteiten met hen uit te voeren. Van groot belang is tevens, dat de jeugdleden gebruik kunnen maken van goede muziekinstrumenten. Met de opbrengst van de wandeling blijft het mogelijk voor Euterpe om te investeren in de broodnodige nieuwe muziekinstrumenten.

Kindervakantiewerk Venray

Halverwege 2007 is besloten om Kindervakantiewerk Venray te adopteren voor een aantal jaren. De Kiwanis Club de Rooyse Ladies heeft deze organisatie al eerder ondersteund met haar activiteiten en is zo enthousiast over de organisatie, de vele vrijwilligers en vooral de vele kinderen die hier hun plezier aan beleven dat ervoor gekozen is dit te ‘adopteren’ voor een aantal jaren. Dit houdt in dat een gedeelte van de opbrengsten die de Rooyse Ladies jaarlijks binnenhalen geschonken zal worden aan Kindervakantiewerk opdat zij hun jaarlijkse activiteiten kunnen blijven waarborgen. …

 

Kindervakantiewerk wordt jaarlijks georganiseerd door ongeveer 25 man die alle activiteiten bedenken. Het merendeel van de spellen wordt zelf gemaakt. Een andere kant van de organisatie is het contact met de gemeente en de Venrayse basisscholen, om ervoor te zorgen dat Kindervakantiewerk een feit wordt! De 25 leiders worden over de vijf dagen verdeeld en ieder groepje organiseert een dagactiviteit. Dit betekent dat men een maandag-, dinsdag- etc.-commissie heeft. In een groepje van ongeveer vier personen heeft men dus een grote eigen inbreng om creativiteit en ideeën binnen het thema te verwerken, zodat de kinderen een geweldige week tegemoet gaan!

Contact informatie:
Kindervakantiewerk Venray
Hoenderstraat 92
5801 CM Venray
T 0478-515777
E info@kvw-venray.nl

Focus Venray

Voor de opbrengst van het Moederdagontbijt in 2007 hebben de Rooyse Ladies gekozen voor het kookatelier van de School voor Speciaal Basisonderwijs Focus in Venray. Focus Venray heeft vanuit haar visie gekozen voor het werken met ateliers. Ze hebben een aantal leergebieden zoveel mogelijk in ateliers ondergebracht met veel uitdagende leermiddelen.

Er is een rooster opgezet, zodat de kinderen alle ateliers binnen een week bezoeken. De talenten van de kinderen worden veel meer uitgedaagd en hun zelfvertrouwen groeit enorm. Het bedrag dat Focus ontving van Kiwanis Club de Rooyse Ladies wordt gebruikt voor de inrichting van een nieuw op te zetten kookatelier. Een zestal studenten uit Den Bosch werkt op dit moment aan verschillende ontwerpen hiervoor. Hieruit zal een definitieve keuze gemaakt worden waarna in het nieuwe schooljaar gestart kan worden met de realisatie daarvan.

Scroll Up